Skal prioritere bærekraftsmålene

Global helse er blant regjeringens prioriteringer under FNs generalforsamling, der statsminister Erna Solberg deltar denne uken sammen med utenriksministeren og utviklingsministeren.

Helse på FNs generalforsamling

Skal prioritere bærekraftsmålene

Norges prioriteringer under FNs 73. generalforsamling

Bærekraftsmål 3 er å «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». Delmål 3.4 «Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet».