20121123-0831-Edi1t

I fjellene i Nepal bor en ung gutt på femten år. Familien hans er en helt alminnelig høykastefamilie i Ghurka-distriktet. Han bor i et jordhus, slik som alle de andre i landsbyen, og han er glad for at han får skolegang. Utover høsten forandrer gutten seg. Han trekker seg tilbake fra vennene sine, orker ikke være sammen med dem. Han er trist, tung til sinns og mangler energi. Til tross for vanskene, presser han seg til å fullføre videregående skole. Han blir stadig sykere og fungerer dårligere i sosiale sammenhenger. De andre i landsbyen mener at lidelsene skyldes onde ånder som plager ham.

Matrika Devkota er i dag vel inne i 40-årene. Han leder den nepalske organisasjonen “Koshish”. Navnet betyr ”å gjøre en innsats”. Det er akkurat det Koshish vil gjøre for alle dem som er rammet av psykisk sykdom i Nepal. Matrika har selv kjent på kroppen fordommene og stigmatiseringen som psykisk sykdom medfører. I åtte år levde han i total isolasjon da problemene hadde tårnet seg opp for ham. Verken han eller moren, som var den eneste han hadde kontakt med, visste at det fantes behandling for psykisk sykdom, heller ikke at de hadde noen rettigheter.

Matrika arbeider iherdig for at mennesker i Nepal med psykiske lidelser skal slippe så uverdige forhold som han selv har opplevd. Målet til Koshish er å påvirke Nepals myndigheter ved å vise hvilket potensiale det er i å hjelpe mennesker med psykiske problemer. Dette kaller Koshish ”Action Based Advocacy”.

– Jeg tenker ofte at fordi jeg selv har disse lidelsene kan jeg bedre forstå andre, sier Matrika. Jeg er frisk så lenge jeg tar medisin.

I oktober 2013 ble Matrika invitert til Delhi for å motta Dr. Guislain’s Award, en pris for hans utrettelige innsats for å få slutt på diskrimineringen av mennesker med psykiske lidelser. I den forbindelse sa han:

– Det gir meg mye å arbeide på vegne av pasienter som møter stigmatisering og hindringer på grunn av sin psykiske sykdom. Gjennom et intenst arbeid begynner vi å se store forandringer i Nepals politikk når det gjelder helsetiltak for psykiske lidelser.

Les mer

Les mer om global mental helse i heftet «Varmere samfunn».

Nettsiden til Koshish: www.koshishnepal.org