Om Nettverket for global mental helse i Norge

Det norske nettverket for global mental helse er en løst sammensatt gruppe som består av representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, forskere, fagfolk og privatpersoner som er engasjert i mental helse globalt og i utviklingsarbeid. Nettverkets funksjon er at disse kan ha tilgang til en felles faglig plattform, og et forum for deling av informasjon.

Nettverket er blant annet opptatt av åpenhet, kontinuitet, og fleksibilitet. Vi ønsker å jobbe for å løfte global mental helse høyere på agendaen, og å samarbeide og lære av hverandre. Det er ønskelig med økt fokus på fag for å heve kompetansen og få gode diskusjoner fra ulike ståsted. Et av målene er å være et samlet nettverk med et forent budskap.

Nettverket ble opprettet i 2012, som følge av engasjementet på konferansen «Mental helse i et globalt perspektiv». En lignende konferanse ble arrangert i 2018 («Mental helse – en nøkkel til utvikling?»), den bidro til å styrke nettverket ytterligere.

Hovedaktiviteten til nettverket er deling av informasjon gjennom nyhetsmailer, på nett og på Facebook-gruppen, samt åpne nettverksmøter og mer faglig rettede arrangement. Nyhetsmailene er ment å være en kilde til inspirasjon, og for å lære av hverandres erfaringer. Innholdet kan være alt fra mental helse-prosjekter, interessante artikler, relevante arrangementer eller spennende aktører og prosjekt. Nettsiden er ment å fungere som et bibliotek med materiell til inspirasjon.

Nettverkets arbeidsgruppe består av medlemmer som har litt ekstra engasjement for nettverket og som ønsker å bidra sammen med koordinator og leder. Arbeidsgruppen møtes ikke fysisk til faste møter, men holder kontakten over epost. Oppgavene varierer, det omhandler blant annet å bidra til å bestemme tema for nettverkets møter, foredrag og program, og lande dette gjennom å foreslå bidragsytere etc. I tillegg er det arbeidet som omhandler påvirkning mer direkte, som innspill til UD og Norad, innspill på policy og synliggjøring av global mental helse. Arbeidsmengde det avhenger av engasjement, interesse og tid, og hvilke prosjekter og prosesser som er pågående. Det er et fleksibelt utvalg som samarbeider for å fremme global mental helse og holde nettverket gående.

For tiden består arbeidsutvalget av:

Ståle Stavrum i Forut (leder for nettverket)

Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis UiB/seniorrådgiver FHI

Heidi Westborg Steel i ICDP Norge

Tor Kristian Birkelandi i HimalPartner

Marte Wenaas i SOS-barnebyer

Sandra Bjerkan i ADRA

Ingeborg Arntsen, psykologspesialist (koordinator)

Rune Drotninghaug, psykologstudent (bistår teknisk)

Tidligere har det blitt laget mindre grupper som har jobbet med spesifikke tema og oppgaver når det har vært nødvendig, også bestående av folk utenfor selve arbeidsgruppen. Dette har fungert godt og gjør at flere kan bidra inn i det de er engasjert i og har kapasitet til. Har du lyst til å bli med eller bidra mer inn i nettverket, ikke nøl med å ta kontakt!