Om Nettverket for global mental helse i Norge

Nettverk for Global mental helse i Norge er en løst sammensatt gruppe som består av både privatpersoner og representanter for ulike aktører som er engasjert i mental helse i utviklingsarbeidet. Nettverkets funksjon er at disse kan ha tilgang til en felles faglig plattform, og et forum for deling av informasjon. Nettverket jobber for å få mental helse på agendaen i utviklingsarbeidet. HimalPartner står som sekretariat og sender ut jevnlige nyhetsmailer og inviterer til samlinger. Nettsiden er ment å fungere som et bibliotek med materiell til inspirasjon.
 

Nettverket ble opprettet i 2012, som følge av engasjementet på konferansen «Mental helse i et globalt perspektiv». Hovedaktiviteten til nettverket er deling av informasjon gjennom nyhetsmailer, på nett og på Facebook-gruppen. Nyhetsmailene er ment å være en base til inspirasjon, og for å lære av hverandres erfaringer. Innholdet kan være alt fra mental helse-prosjekter, interessante artikler, relevante arrangementer eller spennende aktører i andre land. På Facebook deles utvalgte saker fra nyhetsmailen.
 

I årene 2012-2014 gjennomførte HimalPartner et fagutviklingsprosjekt innen mental helse. Fagutviklingsprosjektet var støttet av Digni. Les om dette her: www.himalpartner.no/vart-arbeid/mental-helse105/509?project_id=96