Artikkel fra The Himalayan Times i Nepal her. Om arbeidet Matrika Devkota og organisasjonen Koshish driver for å få opp fokus på mental helse hos styresmaktene i Nepal, her med særlig fokus på kvinner.

Artikkel fra Aftenposten om psykisk helsearbeid i Pakistan her. Om senteret Friends of the Mind i Pakistan som gir behandling og støtte.

Artikkel fra NKLF sin hjemmeside her. Et innblikk i rural-legen Erik Bøhler sitt møte med psykisk helse på landsbygda i Nepal.

Kronikken «Ingen utvikling uten mental helse» i Bistandsaktuelt.

Kommentarartikkel «Husk mental helse» i Tidsskrift for norsk legeforening.

Artikkelen «Mental bistand» i psykologitidsskriftet Speilvendt.

Artikkelen «Psykiatri i fattige land» i Tidsskrift for norsk legeforening av Edvard Hauff.

Innlegget «Psykisk helse fortsatt tabu» i Tidsskrift for norsk legeforening av Kjell Magne Bondevik.

Debattinnlegget «Mental bistand» i Tidsskrift for norsk psykologforening.