Et lite hefte med informasjon om nettverket og global mental helse, ta det gjerne i bruk!

Takk til alle som har bidratt til å lage dette, og særlig takk til Heidi Westborg Steel for godt initiativ og gjennomføring.

Om Global mental helse