Et varmere samfunn: Mental velvære  

Forebygging bør prioriteres

Forebygging av psykiske lidelser handler både om å forhindre at flere blir rammet og å fremme befolkningens generelle mentale helse. Innsatsen settes altså inn før folk blir syke eller får en diagnose. Arne Holte ved Folkehelseinstituttet sier at «det er viktig å huske at helsetjenestene ikke produserer helse, men reparerer helse.» Dette betyr at forebygging må foregå der folk flest er: i skolen, på arbeidet, i familier osv.

Psykiske lidelser er like vanlig som influensa. De fleste opplever det i en eller annen form i løpet av livet, men på samme måte som at noen opplever at forkjølelsen går over i en behandlingstrengende tilstand som lungebetennelse – og i ekstreme tilfeller blir livstruende, utvikler psykiske lidelser seg forskjellig.

«I motsetning til det man kanskje kan tro, handler ikke forebygging om avanserte teknikker eller noe kun eksperter på psykisk helse kan drive med. Tvert imot handler forebygging om å skape et samfunn hvor menneskene har mulighet til å utvikle seg og sine evner.» Arne Holte, ass. dir. Nasjonalt folkeinstitutt

I dag ser man at det både er mulig og kostnadseffektivt å forebygge psykiske lidelser (WHO, resolusjon 2012). Dette gjelder depresjon, angst og alkoholbruk.

Investere i barna

Skal man investere strategisk, er det i dag sterk støtte for at de første tegn på de fleste psykiske lidelser kan sees i barndommen eller ungdomsårene. James J. Heckman fikk Nobelprisen i økonomi for sin forskning som viste høy avkastning av investering i utsatte barn i tidlig førskolealder. International Child Development Programme (ICDP) er et program for omsorgspersoner, som sensitiverer dem til barnas behov. Effekten av programmet er at det fremmer barns mentale helse og kan forebygge psykiske lidelser.

Skjermbilde 2015-01-28 kl. 11.30.08

Les mer: 

– Arne Holte, Ass. direktør ved Folkehelseinstituttet: «Preventing mental disabilities: Ten suggestions.» Presentasjon 7. mars 2012
– International Child Development Programme: www.icdp.no