Der det ikke finnes psykiatere og psykologer 

Mental helse for alle, av alle

Av Vikram Patel, London School of Hygiene and Tropical Medicine og Sangath Centre, Goa, India

Mental helse-problemer er uten tvil de mest neglisjerte av alle helsetilstander med tanke på ressursfordeling og behandlingstilbud. Samfunnets manglende evne til å sette fokus på behovene i form av helsefremmende og sosiale tjenester har blitt beskrevet som ”menneskehetens svik”.

Det er behov for nytenkende og innovative løsninger. I dag er behandlingen av psykiske lidelser i mange land sterkt medisinfokusert, høyt spesialisert, og tilbys i dyre institusjoner, der en bruker et språk som virker fremmedgjørende på vanlige folk. Ofte tas ikke personlige og lokale ressurser i bruk i tilstekkelig grad.

Sentralt i nytenkningen er behovet for å stille spørsmålet om hvem som tilbyr behandling innen mental helse. I de fleste land er det sånn at den eneste måten mental helse-tjenester kan tilbys i stor skala er gjennom primærhelsetjenesten, slik man for eksempel ser innen mødre- og barnehelse.

Nærhet og tilgjengelighet

Personell i primærhelsen vil kunne levere tjenester nærmere pasienten og tilby et bredt spekter av kontekstuelt tilpassede intervensjoner, skreddersydd for behovene til den enkelte. Vi ser også en økning av hjelpemidler som har til hensikt å avprofesjonalisere og å øke tilgangen på tjenester. Eksempler på dette er medvandreromsorg og selvhjelpsintervensjoner som gis gjennom manualer og på internett.

 

Skjermbilde 2015-01-28 kl. 11.35.14

 

Les mer:
– Boken ”Where there is no psychiatrist” av Vikram Patel (2003)
– Organisasjonen Sangath i India har forsket på ulike behandlingsmetoder i indisk setting: www.sangath.com
– Se TED-talk video med Vikram Patel.