Situasjonen globalt 

Psykiske lidelser og rusmisbruk er like viktig som kroppslige sykdommer som årsak til sykdomsbyrden i verden. WHO opererer med begrepet DALYs (Disabilty-Adjusted Life Years). Hensikten med denne måleenheten er å kvantifisere sykdomsbyrden i verden. Psykiske lidelser og rusmisbruk står for 7,4% av DALYs globalt, og er den ledende årsaken til år levd med uførhet. Disse DALYs er igjen fordelt slik: depresjon (40,5%), angstlidelser (14,6%), rusmisbruk (10, 9) og alkoholmisbruk (9,6%). Depresjon er altså en ledende årsak til uførhet i verden. I 2030 er det anslått at depresjon vil toppe DALY-statistikken.

“Mange har vært av den oppfatning at fattige ikke kan unne seg den luksus å tenke på sin mentale helse.” (Dørheim, 2011).

Hva er psykiske lidelser?

En psykisk lidelse eller et mentalt helseproblem er til stede når utfordringene med tanker, følelser og atferd går ut over sosiale relasjoner og arbeid eller skolegang. Tidligere har man lurt på om disse lidelsene er like verden over. Studier tilsier at det er de, selv om noen tilstander kan ha ulikt uttrykk i forskjellige land. Forskning og erfaring viser at psykisk sykdom øker risikoen for kroppslige plager, rusproblemer, skilsmisser og ustabilitet i arbeidslivet. Forskning i utviklingsland har vist at fødselsdepresjon hos mødre kan føre til svekket vekst hos barn. Videre vil dårlige levekår, utrygghet og traumer i oppveksten føre til økt sårbarhet for senere psykiske lidelser.

Et mangfold av sykdommer
Det er vanskelig å snakke generelt om psykiske lidelser og hvilke behov pasienter har for behandling og oppfølging. Dette skyldes at det finnes det et stort antall sykdommer innen psykiske helse, som rammer på svært ulike måter. Varigheten av de forskjellige lidelsene varierer også, enkelte lidelser har man med seg mesteparten av livet, mens andre går over i løpet av en kortere periode.

Alle har en mental helse
– Innimellom er alle stresset, slitne, triste osv. Psykiske lidelser skiller seg fra dette i alvorlighetsgrad og varighet.
– Alle kan rammes, ikke bare spesielt ”sårbare” mennesker
– Alle har en mental helse som kan bli utfordret ved kritiske hendelser