Vikram_Patel_nett

Allmenheten i sving for mental helse

Tekst og foto: Magnus Ånestad, desember 2011.

Vi møter ham på fagdagen for mental helse arrangert av HimalPartner i Oslo, en forberedelse til den store fagkonferansen som HimalPartner skal arrangere 7.- 8. mars 2012, hvor også Vikram Patel er en av foredragsholderne.
Ved sitt senter, Sangath i India, har han utviklet en modell for å hjelpe mennesker med mentale lidelser når man har svært begrensede ressurser til rådighet. Vanlige mennesker med liten eller ingen faglig bakgrunn blir gitt korte, praktiske kurs hvordan man kan fastslå om en pasient trenger faglig hjelp eller om omsorg og annen oppfølging er tilstrekkelig. Han kaller modellen for oppgavebytting eller oppgavedeling (engelsk: task shifting).
– Kurset er viktig, men aller viktigst og en forutsetning for å lykkes er at lekfolket får jevnlig oppfølging av fagfolk, sier Dr. Patel.

Bruk innsikten og erfaringene som folk allerede har
Selv om moderne psykiatri ikke er mer drøyt hundre år, har mennesker alltid hatt utfordringer med sin mentale helse og prøvd å gjøre noe med det. Dermed har folk allerede et ordforråd som beskriver mange av de symptomene som oppleves. Dette språket og dets ord og uttrykk er det viktig at fagfolk også kan bruke i møte med pasienter som ikke kjenner fagterminologien. Vikram Patel mener man må utnytte den lokale kunnskapen.
– Det er viktig at man ikke undervurderer den innsikt og de erfaringene som folk allerede har, sier han.

Vikram Patel er veldig opptatt av at arbeidet man gjør må være erfaringsbasert og ikke basert på løse og usikre teorier, men forskningen må skje der ressursene er.
– Det er direkte uetisk å bruke penger på modeller som ikke har en klar effekt i land med små ressurser. I samfunn der helsesystemet er godt utbygd, kan det godt forsvares å drive med forskning og eksperimenter, men der de grunnleggende helsebehovene ikke er dekket, må alt settes inn på å hjelpe dem som trenger det, sier professoren, som også gir viktige bidrag til Verdens Helseorganisasjons arbeid for mental helse.

Samspill, ikke konkurrent til offentlige tjenester
– Det er viktig å ikke lage noe parallelt system til det offentlige, men å gå side om side med myndighetene, sier den indiske doktoren. Prosjektet har vist at folk kommer seg tilbake i jobb og ikke trenger å oppsøke klinikker eller ta dyre medisiner. Indirekte er det altså lønnsomt og god samfunnsøkonomi å satse på denne tilnærmingen, sier Vikram Patel.