bakgrunn

Lørdag den 25. april ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv som skapte store ødeleggelser i landet. I dag, fem dager etter, framstår situasjonen fortsatt som uoversiktlig. Mange landsbyer har man enda ikke fått kartlagt. Det er unntakstilstand i landet. HimalPartner og nasjonale partnere i Nepal arbeider for å kartlegge tilbudene som finnes. Det er spesielt United Mission to Nepal (UMN) og Higher Ground Councelling Centre som innsatsen vil kanaliseres gjennom i HimalPartners arbeid.

Det psykososiale perspektivet er i fokus for HimalPartner. I første fase vil det være behov for psykososial støtte, for eksempel til redningsarbeidere som har stått midt i katastrofen og til barn som har fått vonde opplevelser. Dette handler om forebygging av traumelidelser. Videre er også traumehelbredelse nødvendig for folk i landet, i tillegg til generelt fokus på psykisk helse.

Ønsker kontakt
HimalPartner ønsker å få en oversikt over hvem som arbeider med menneskers psykososiale behov nå i Nepal. Om du selv er i gang med eller planlegger et tiltak, eller vet om noen som gjør det, vil HimalPartner gjerne etablere en kontakt. Du kan kontakte HimalPartner gjennom Silje Eng, prosjektrådgiver: silje.gunlaug.yun.eng@himalpartner.no eller Ingunn Ødegaard: ingunn.odegaard@himalpartner.no. Det er viktig å vite om hverandre, og kunne dra veksel på hverandres erfaringer.