bakgrunn

Fagkonferansen 2012: Mental helse i et globalt perspektiv

HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) inviterer til fagkonferansen
MENTAL HELSE I ET GLOBALT PERSPEKTIV
Hvem? Hva? Hvordan?
– prioritering av mental helse innen bistand

Sted:P-hotels, Grensen 19, Oslo
Dato: onsdag 7. og torsdag 8. mars 2012

I verden sliter over 400 millioner mennesker med psykiske lidelser, hvorav flertallet bor i fattige land. Opp mot 85 % har ikke tilgang til behandling. En fjerdedel av verdens land har ikke engang en politisk vedtatt strategi for mental helse. Jo fattigere et land er, jo mindre andel av helsebudsjett et brukes til mental helse. Mennesker med psykiske lidelser er sårbare i samfunnet, og det er påvist en sammenheng mellom svekket psykisk helse og viktige utviklingsindikatorer som utdanning, samfunnsdeltakelse og næringsutvikling. Når vi vet dette, bør ikke mental helse da prioriteres?

Til konferansen kommer dr. Vikram Patel, toneangivende innen feltet og forfatt er av boka ”Where there is no psychiatrist”. Patel er psykiater og professor i internasjonal mental helse. Han er også en av grunnleggerne av organiasjonen Sangath i Goa i India, som driver lavterskel opplæring i mental helse. Han står altså for et forhold mellom akademia og grasrota som kan vise seg å få stor betydning for hvordan man satser på mental helse i utviklingsarbeid. Videre kommer dr. Michelle Funk i Verdens helseorganiasjoen (WHO), som jobber ved avdeling for mental helse og rusavhengighet. Hun var sentral i utarbeidingen av WHO-rapporten fra 2010 som fokuserer på mennesker med psykiske lidelser som en sårbar gruppe. Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni (tidl. Bistandsnemda), skal forelese rundt mental helse i
møte med religion og utvikling. Matrika Devkota fra organisasjonen Koshish Nepal, vil gjennom sitt fokus på brukerperspekti vet aktualisere hvordan stigmati sering av psykisk syke kan bekjempes med økt allmennkunnskap. Les mer om foredragsholderne her.

Målet for konferansen er å sette mental helse på dagsordenen innen bistandsarbeid. Vi inviterer bistandsaktører, misjonsorganisasjoner, universitets- og forskningsmiljø og fagfolk med kompetanse innen psykisk helse til å drøfte hvordan man kan bidra til fagfeltet i en utviklingskontekst.

Pris: 1500 kr, studenter: 500 kr. Faktura sendes ut i begynnelsen av 2012.

Se programmet her

Last ned invitasjon til konferansen her:2011_Invitasjon_fagkonferansen_mental_helse_ren.pdf .

Konferansen godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen.