Av Ragnhild Dybdahl, Førsteamanuensis global mental helse UiB og programdirektør FHI 

21. – 23. februar var det møte i Istanbul om Verdens helseorganisasjons spesialinitiativ for mental helse. Norad deltok, og noen medlemmer av nettverket var med på deler av programmet. Finansiering og integrering av psykisk helse på tvers av sektorer var blant hovedtemaene. Andre temaer var taskshifting, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og lokalbaserte tiltak. Midtvegsgjennomgang av Initiativet ble presentert av Alistair Ager. En av suksessene som ble identifisert var at man har fått en plattform for å løfte psykisk helse og at andre sektorer enn helse blir involvert, for eksempel lovgivning og styresett. I en viss grad blir det også utviklet nye tjenester som gir bedre tilgang og er mer akseptable enn tidligere. Allikevel er tjenestelevering en stor utfordring, i tillegg til finansiering, ambivalens når det gjelder politisk vilje og manglende kapasitet. Resultater og erfaringer fra de ulike landene ble presentert av representanter fra landene, inkludert fra Nepal hvor initiativet har mottatt støtte fra Norge. Spesialinitiativet ble lansert i 2019 med mål om å gi tilgang til mental helsehjelp som både er slik at folk har råd til det og av god kvalitet. Initiativet skal bidra til at mental helse er del av universell helsedekning (UHC) og gi 100 millioner mennesker tilgang på psykiske helsetjenester innen slutten av 2023. Til nå er ni land med på initiativet. Bangladesh, Jordan, Paraguay, Filippinene, Ukraina og Zimbabwe begynte planleggings- og implementeringsarbeid i januar 2020; Nepal og Ghana ble med sent i 2021; og Argentina begynte arbeidet i 2022.