Frokostseminar ved FHI i anledning Verdensdagen for psykisk helse
Av Ragnhild Dybdahl og Heidi Westborg Steel 

Nettverket samarbeidet med Folkehelseinstituttet og arrangerte et fysisk seminar med frokost 4.oktober hvor 35 personer deltok. Temaet var menneskerettigheter og hvordan arbeide med psykisk helse og psykososial støtte i krig og katastrofer. Ane-Marthe S. Skar fra Folkehelseinstituttet ønsket velkommen og holdt en innledning. Heidi Westborg Steel fra International Child Development Programme (ICDP) og nettverket ledet dagen. Margot Skarpeteig fra Verdensbanken hadde spilt inn en presentasjon om Psykisk helse og menneskerettigheter – standarder og erfaringer. Elisabeth Ng Langdal, Mental Health and Human Rights Info holdt en presentasjon om menneskerettigheter og brudd på menneskerettigheter som viste hvorfor dette er relevant i praktisk arbeid og fortalte også fra MHHRIs arbeid og manualene de har utarbeidet. Ida Oleanna Hagen, FORUT fortalte fra arbeidet i Nepal og viste hvordan katastrofer kan være en mulighet for langsiktig arbeid og hvordan de ulike nivåene i MHPSS er og må være knyttet sammen. Johan Siqveland fra AHUS fortalte fra deres langvarige samarbeid innen selvmordsforebygging i Ukraina. Ragnhild Dybdahl snakket om do no harm- arbeid og grunnleggende prinsipper for MHPSS i katastrofer, inkludert koordinering, nivåer for arbeid, MR og taskshifting. Emil Andre Andersen & Jarra Dabo fra, International Organisation for Migration (IOM) kommenterte på innleggene ved å relatere til IMOs arbeid for flyktninger i Norge og globalt. Det var avsatt tid til diskusjon og erfaringsdeling, og det var flere temaer som det var enighet om å følge opp, for eksempel hvordan vi kan jobbe sammen for ikke å gjøre skade og lære av hverandre og arbeid for flyktninger.