Av Ragnhild Dybdahl, seniorrådgiver, FHI/Førseamuensis Senter for krisepsykologi, UIB

18-19. mars ble den andre nordiske konferansen for mental helse og psykososial støtte (MHPSS) i humanitære situasjoner arrangert av svensk Røde Kors og svensk War Child sammen med svenske myndigheter (UD og Helsedepartmentet). En 26-person stor norsk delegasjon fra nettverket og representanter fra UD, Norad og Folkehelseinstituttet deltok på konferansen som ble arrangert i Malmø i samarbeid med Malmø universitet. Det var en velorganisert konferanse med god stemning og mange sterke innlegg og gode diskusjoner. Konferansen favnet bredt men hadde fire hovedspor i tråd med veikartet 0(0%)fra første konferanse i København. Hovedsporene var knyttet til klima, kjønn, helsesystemer og innovasjon.

Programmet var innholdsrikt og godt og finnes her.0(0%)

Fra svenske myndigheter innledet statssekretær Noreback fra helse- og sosialdepartementet, og i tillegg deltok svensk UD og SIDA med faglige innspill. Fra dansk og norsk side ble det sendt videohilsener fra statssekretærene Thonke og Sandkjær som understreket at dette er temaer landene mener er viktige. Øvrige innledere og paneldeltakere var i hovedsak fra sivilt samfunn, nordiske NGOer, WHO og UNICEF, universiteter, næringsliv og filantroper (inkludert Gates Foundation og Kavlifondet). Det var norsk deltakelse i mange sesjoner, inkludert Marianne Monclair fra Norad og Rune Mørland fra Kavlifondet som deltok i interessante paneler, og Heidi Westborg Steel som ledet en viktig sesjon om helsesystemer.

Det var mer fokus på voldelige konflikter, særlig Ukraina, Gaza, Sudan og Etiopia, enn naturkatastrofer. Mark van Ommeren holdt et godt innlegg om helsesystemers respons og MHPSS i humanitære kriser som også gir god oversikt over feltet generelt, den politiske agendaen og MHPSS minimum service package somfinnes her.3(6%)

Heidi Westborg Steel og Ragnhild Dybdahl fra nettverket holdt et avslutningsinnlegg med refleksjoner, og takket arrangørene og ønsket velkommen til neste konferanse i Norge om to år.