Skjermbilde 2018-06-25 kl. 21.19.12

Diskriminering av personer med psykiske lidelser – hva vi kan gjøre med det?

http://bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2018/diskriminering-av-personer-med-psykiske-lidelser/?fbclid=IwAR1-wNPaN6m94EbYUxlOyHm_oVl0LOYysAIV2dbCR89_yz9U8zqsuWFop6M

Av Derrick Kizza, Stine Hellum Braathen og Morten Eriksen

 

Mental helse er en nøkkel til utvikling

– Uten bedre innsats for global psykisk helse, er det ikke mulig å nå bærekraftålene.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11747221-mental-helse-er-en-nokkel-til-utvikling

Skrevet av Lars Lien  Lege, PhD, Leder i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Sykehuset Innlandet og Ragnhild Dybdahl førsteamanuensis i psykologi OsloMet og Universitetet i Bergen

 

Unge menn, rus og psykisk helse i Afrika

 

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2018/unge-menn-rus-og-psykisk-helse-i-afrika/

Av Rune Hjalmar Espeland og Mathias Tømmervold 

 

En stemme og et hjerte

https://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/dagensdebatt/En-stemme-%E2%80%A8og-et-hjerte-664993?fbclid=IwAR2n5iqnil9enTMr7I5xXbegf7rSBwtOp68xS3BVxgIHoSVIMFplX-L0Lrk

Skrevet av Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner