logo

Av Ragnhild Dybdahl, Folkehelseinstituttet og NGMH

Det 77. Årsmøtet i Verdens helseorganisasjon som kalles verdens helseforsamling, eller WHA77, fant sted i Geneve fra 27. mai til 1. juni 2024. Slagordet for årets møte var All for Health, Health for AllSeventy-seventh World Health Assembly (who.int). Psykisk helse var mer fremtredende enn ved tidligere forsamlinger.

Helseforsamlingen vedtok det 14. generelle arbeidsprogrammet for WHO/3-årsstrategi (GPW 14). Psykisk helse er integrert i hele dokumentet og spesielt om planer for å håndtere sykdomsbyrden psykiske lidelser utgjør, inkludert en egen indikator for forbedring av tjenestetilgang, og forpliktelser knyttet til bedre tilgang og kvalitet på psykisk helsetjenester. Basert på GPW14 var også 2025-2028 WHO Investment Case en viktig sak under WHA der psykisk helse er inkludert når det gjelder for eksempel pandemier og kriser. Det ble bestemt at WHOs spesialinitiativ for mental helse skal utvides til 24 land.

Resolusjonen om psykisk helse og psykososial støtte (MHPSS) før, under og etter kriser Resolution A77/A/CONF./11ble enstemmig vedtatt, men etter mange og lange konsultasjoner gjennom flere måneder. Forslaget ble fremmet av Ukraina og Nederland, og Norge stilte som en av co-sponsorene for denne resolusjonen. Resolusjonen følger MHPSS-resolusjonen fra FNs generalforsamling fra i fjor. Resolusjonen understreker behovet for koordinering og finansiering og styrker integreringen av det humanitære og utviklingsmessige (nexus). Resolusjonen fokuserer også på styrking og beskyttelse av helsearbeidere og andre som arbeider i kriser. Norge og andre land ønsket en sterkere ordlyd knyttet til blant annet kjønn og menneskerettigheter enn det som det til slutt med enighet om.

Mental helse var også del av Resolusjonen om klimaendringer og helse resolution on climate change and health, noe som har vært lite anerkjent tidligere. Resolusjonen understreker at psykisk helse må bli en integrert del av WHO Global Plan of Action on Climate Change and Health.

Africa CDC lanserte det nye lederprogrammet i mental helse som blant annet er støttet av  Wellcome Trust Africa CDC launches Mental Health Leadership Programme – Africa CDC , noe som er en viktig milepæl på et kontinent der utfordringene er spesielt store.

Temaer som var gjennomgående var språk knyttet til kjønn, finansiering av WHO og pandemitraktaten. Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) og mental helse ble ellers debattert både under WHA og ulike side-arrangementer. Behovet for ekstra oppmerksomhet på NCD, ulykker og mental helse vil også bli viktig framover det gjelder finansiering, ikke minst International Dialogue for Sustainable Financing of NCDs and Mental Health som finner sted i Verdensbanken nå i juni International dialogue on sustainable financing for NCDs and mental health (who.int) og høynivå-møtet i FN om NCDer i september neste år.

James Scale fra United for Global Mental Health har fulgt WHA I flere år. Han forteller i en blog The wrap up blog: mental health at the World Health Assembly – United for Global Mental Health (unitedgmh.org) at han har logget hvor mange medlemsland som nevner mental helse under WHA. Han sier det totale antallet var 5 under WHA 71 (dvs for seks år siden), mens det var over 80 i år.