Send oss gjerne forslag til tema for møtene til våren. Hvis noen ønsker å legge frem et prosjekt og få innspill fra nettverket – send oss e-post. Vi tar utgangspunkt i at møtene holdes digitalt, eventuelle endringer vil bli varslet i forveien. Dette er et tentativt program, det kan forekomme endringer i møtetidspunkt og i agenda, dette oppdateres fortløpende til våren.  

Møtene er åpne for alle interesserte! 

Nettverksmøte tirsdag  16.januar kl 19:00 – 20:15

Åpent nettverksmøte – digitalt – se invitasjon

Slutten av februar:

Cultural heritage og Africa CDC

Mars – konferansen MHPSS i Malmø

Følg linken over for info.

April

Møte om flyktninger sammen med Right to play og IOM.

Mai

Røde Kors, KN, Redd Barna + MHHRI