Send oss gjerne forslag til tema for møtene til våren. Hvis noen ønsker å legge frem et prosjekt og få innspill fra nettverket – send oss e-post. Vi tar utgangspunkt i at møtene holdes digitalt, eventuelle endringer vil bli varslet i forveien. Dette er et tentativt program, det kan forekomme endringer i møtetidspunkt og i agenda, dette oppdateres fortløpende til våren.  

Møtene er åpne for alle interesserte! 

Tirsdag 8. februar kl. 16:00-18:00 

Nettverksmøte og presentasjon fra Afghanistankomiteen om deres støttetiltak for bedre stressmestring hos sine ansatte i Afghanistan.  

Onsdag 9. mars kl. 13:00-15:00  

Faglig fremlegg med diskusjon 

Tirsdag 5. april kl. 17:00-19:00 

Arrangement om de-institusjonalisering 

Tirsdag 10. mai kl. 13:00-15:00  

Nettverksmøte 

Onsdag 8. juni kl. 16:00-18:00 

Nettverksmøte og fremlegg