Hva gjør det med en person å få opplæring i et fag?

De er lett å beundre enkeltpersoner som kjemper seg ut av fattigdommen med mot, utholdenhet og gode ideer. Heldigvis har vi noen slike her i verden, som skaper endringer for seg selv og de rundt seg.

Likevel er det ikke slike mennesker det er flest av. De fleste av oss trenger et dytt i riktig retning for å komme videre i livet – i form av opplæring. Tidligere var det sånn at barn ble lært opp i det som foreldrene gjorde ved å være med dem i arbeidet, ofte på gården. I en verden der flere og flere bor i byer, og mange er på flyttefot, er det et større behov for fagopplæring og ferdighetstrening.

Yrkesopplæring er en etablert del av bistandsarbeid i mange land. Men er vi nok oppmerksomme på de som faller utenfor? De som kanskje aldri melder seg på kurset, eller som forsvinner etter noen få ganger? De som har høyt fravær underveis? Blir den deprimerte fanget opp? Hva med hun som har sosial angst? Blir hun hentet, oppmuntret til å fortsette? Opplever hun at noen heier på henne og tror på at hun kan får det til?

Arbeidets betydning for selvfølelsen
Hvordan vi tenker om oss selv som mennesker har stor betydning for hva vi tror vi kan få til her i livet. En selvoppfyllende profeti kan bli resultatet hvis vi vurderer oss selv negativt og ikke tror at vi duger. Til sammenligning bruker idrettsutøvere mye tid på å trene mentalt ved å se for seg det de skal gjøre og at de får det til. En annen god måte å styrke vår selvfølelse er gjennom å lære nye ting.

Mestring
Ved å lære et yrke får personer mye. Ikke bare får vedkommende mulighet til å styrke sin økonomi, men hun får oppleve å mestre noe. Mennesker vokser på å håndtere utfordringer som er vanskelige, men ikke uoverkommelige. Akkurat passe, slik at man har noe å strekke seg etter. Det å mestre gir også motivasjon til å fortsette, man får lyst til å klare mer!

På godt norsk: empowerment
Mye godt utviklingsarbeid er basert på forståelsen av at ved å lære seg et yrke, kan folk komme seg ut av et mønster av motløshet og ut av fattigdom. Imidlertid er det viktig å ha fokus på de som stiller bakerst i køen: de som har psykiske vansker eller lidelser som gjør at de trenger tilrettelegging og oppfølging underveis. Resultatet vil være selvstendighet og myndiggjøring for alle.

Les mer: WHO-rapporten «Mental health and development – targeting people with mental health conditions as a vulnerable group».