IMG_0746

Hvordan hjelpe hjelperen

Utbrenthet og stressreaksjoner blant fagpersoner Innenfor fagfeltet traumatisk stress, er det i økende grad fokus på hvordan arbeidet påvirker hjelperen, mentalt, emosjonelt og fysisk. En rekke begreper brukes for å dekke de reaksjonene man finner hos hjelpere som er i nærkontakt med andres smerte og lidelse over tid: sekundær traumatisering, utbrenthet og det engelske begrepet…

Details