Skjermbilde 2018-06-25 kl. 21.19.12

HimalPartner medarrangørene Forut, Blå Kors, Atlas-alliansen, Kirkens Nødhjelp og ADRA inviterer til konferanse om global mental helse og FNs bærekraftsmål. Målet for konferansen er å drøfte hvordan vår mentale helse påvirker oss som individer, gruppe og samfunn, og hva de betyr for utviklingsarbeid i andre land. Vi vil løfte den glemte gruppen- mennesker med psykiske lidelser, og diskutere relevansen av bærekraftsmål 3.4 for å nå de andre bærekraftsmålene.

Vi inviterer aktører som direkte eller indirekte befatter seg med mental helse. Velkommen til en spennende konferanse!

SE INVITASJON FOR MER INFORMASJON Invitasjon mental helse-konferanse_ferdig2

Program

Konferansen vil i hovedsak foregå på norsk.

Sted: Gamle museet, Dronningens gt 4

Leder dagen: Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet.

0830 – 0900 Registrering

0900 – 0915  Velkomst og åpning v/ Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner og Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet.

Innledning v/ Statssekretær Jens Frølich Holte (H), Utenriksdepartementet

0915 – 0945 “Glemt krise”: Innledninger fra Kirkens Nødhjelp v/Silje Heitmann, Blå Kors v/Torill Pallesen, Forut v/Ståle Stavrum, ADRA v/Birgit Philipsen og SOS Barnebyer v/Sissel Aarak.

0945 – 1030  “Psykisk helse er fattige lands viktigste ressurs – og den mest misbrukte” – Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, UiO. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

1030 – 1045   Pause

1045 – 1110  «Psykiske lidelser i fattige land; hvilke frukter henger lavt og hvordan kan Norge bidra på individ og på systemnivå?» – Lars Lien, Professor II, Avdeling for folkehelse, Høgskolen i Innlandet

1110 – 1125 «Modell Nepal» – Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner, og Rishav KoiralaPhD research fellow, UiO

1125 – 1155 Introduksjon ved Morten Eriksen, Atlas-alliansen.“Centering women and girls with psycho-social disabilities in the provision of sexual and reproductive health services in Uganda” – Derrick M Kizza, Executive Director, Mental Health Uganda

1155 – 1205  Oppsummering

1205 – 1215  Musikalsk innslag v/Mathias Hagen

1215 – 1300  Lunsj

1300 – 1600 Parallellseminar

SEMINARREKKE 1

Parallellseminar 1

Paralellseminar 2

Parallellseminar 3

Leave no one behind

Verktøy

Barna – en lønnsom investering

Ledes av: Elsa Døhlie, fagpedagog og tidligere førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole

Ledes av: Henriette Risvoll, psykologstudent og tidligere leder av Psykologistudenter uten grenser

Ledes av: 

Margot Igland Skarpeteig,  Seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet, Norad 

1300-1315 Gyda Nullmeyer (Norges Handikapforbund)«Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner – en vei ut av ensomhet» Helen Christie (psykologspesialist) & Elisabeth Langdal (Director, Health and Human Rights Info)«Health and Human Rights Information, “Gender – based violence in armed conflict” – Erfaringer fra bruk av manualen Astri Johnsen (Psykologspesialist og pensjonist. Seniortrener og internasjonal ICDP-trener. )Kultursensitiv foreldreveiledning- Utfordringer og erfaringer med ICDP (International Child Development Program) i Sør-Afrika, Nepal og Kina.”
1320-1335 Lars Lien (Innlandet HF og UiO)“Mental health, disability and stigma among an IDP population in Sudan” Kristin Hatløy (psykiatrisk sykepleier/klinisk spesialist, Master i relasjonsbehandling, Helse Stavanger)“Tuko Pamoja – “We are together”. Pårørende av personer med alvorlig psykisk lidelse. Erfaringer fra en psykoedukativ intervensjon i Tanga, Tanzania.» Ståle Stavrum (Forut) «Psykisk helse for barn og ungdom i Nepal – etablering av et tilbud»
1340-1355 Solveig Holmedal Ottesen (Sosionom og sosialantropolog (med feltarbeid fra Nepal). Jobber med fag – og tiltaksutvikling i Kirkens Bymisjon) “Koshish Nepal – fra avmakt til påvirkning»  Ingunn Marie S. Engebretsen (Lege med erfaring fra norsk barnepsykiatri og professor i global helse, Universitetet i Bergen)«Hvorfor og hvordan skal vi forske i feltet ‘global mental helse,’ eksempler fra Global Mental Health Research Group in Bergen» Signe Dørheim (psykiater og overlege ved Ambulant Akutt team og Ettervern ved Sandnes DPS, Stavanger Universitetssykehus)“Psykisk lidelse i svangerskap og barsel: Kvinner i lavinnteksland er ekstra sårbare”
1400-1415 Hanne Marit Bjørgaas (Overlege, Helse Stavanger HF)

“Faglighet i møte med sårbare barn”

Avlyst Dawit Abebe (Førsteamanuensis OsloMet – storbyuniversitetet)«We live in South and North but we share values and risks: Disordered eating behaviors among adolescents in Ethiopia and Norway»
SEMINARREKKE 2

Parallellseminar 4

Parallellseminar 5

Parallellseminar 6

Ta utgangspunkt i konteksten

Traumer

Helsesystemer og utdanning av fagpersoner

Ledes av: Lars Lien, Innlandet HF og UiO

Ledes av: Katrin Glatz Brubakk, Leger uten grenser

Ledes av: Kristian Larsen, Digni

1430-1445 Leoul Mekonen (R-BUP. Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid)“Betydning av kulturkompetanse for global mental helse” Unni Heltne (Seniorrådgiver, Senter for Krisepsykologi)«Mental helse og utdanning i krise – og krigssituasjoner» Anne Hertzberg (psykolog, styremedlem og frivillig i Afghanistankomiteen) og Merete Taksdal (sykepleier, ansatt i Utenlandsavdelingen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og frivillig i Afghanistankomiteen)“Contributions to promote mental health in Afghanistan through education”
1450-1505 Ingun Møgedal Brustugun (Psykolog, og spesialist i nevropsykologi, Asker BUP i Vestre Viken HF og frivillig i HimalPartner)«Tilgang til pyskisk helse behandling på helsepostene i Nepal»

Lena Sømme (Programrådgiver for Sør-Sudan, ADRA)

Dealing with Trauma in the classroom. Experience of teachers in 6 schools in South Sudan”

Ragnhild Dybdahl (HimalPartner/OsloMet)En introduksjon til psykisk helsestrategi”
1510-1525 Rune Espeland (Blå Kors) Ungdom, rus og mental helse i Afrika” Shanti Sachane (Kultursensitiv traumepsykolog, Leger uten Grenser) og Katrin Brubakk (barnepsykolog og feltarbeider, Leger uten Grenser) 

“Å leve med å overleve. Mental helsearbeid i felt”

Derrick M Kizza (Mental Health Uganda)«The urgent need to move from institutionalization to community mental health services. A case for UGANDA»
1530-1545 Matt Oxman (forsker og journalist, OsloMet)“Læringsressurser for å vaksinere barn mot upålitelige påstander og uinformerte avgjørelser” Silje Heitmann (Kirkens Nødhjelp)«Mental Health and Psycho Social Support (MHPSS) in humanitarian response – experiences from Norwegian Church Aid/Kirkens Nødhjelp”  Rishav Koirala (UiO/Nepal)

«Addressing Mental Health: A dire need for Nepal»