Av: Alba Lorena Sanchez Banoun

Møte I Global Mental Health Research Group 30.april
Norberdt Skokauskas delte sin erfaring fra WHO og presenterte spennende funn fra studier vedrørende mhGAP Pre-Service training. Pre-service training er mhGAP-opplæring som del av grunnutdanning eller universitetsutdannelse, i kontrast til mye av annen mhGAP-opplæring  som hovedsakelig har vært for leger og andre som allerede er utdannet. Fordelen med å få opplæring inn i universitetsutdannelsen er blant annet at det er mer bærekraftig og ressurseffektivt. 

Norberdt presenterte fordelene og begrensinger ved dagens mhGap Pre-service training, og mulighetene knyttet til økt fokus på opplæring som del av utdanning. I tillegg belyste Norberdt mhGAP sitt potensiale for å redusere ulikhet og forskjeller, både i Europa og i utviklingsland. Norberdt refererte til WHO-konsultasjoner som har vist til at det er en global enighet om at mhGAP anses som en bærekraftig metode for kapasitetsbygging, og som et nyttig verktøy for å gi god omsorg og helsetjeneste globalt. I tillegg kom det frem i konsultasjonene at «staff turnover» er en stor utfordring som må adresseres. Norberdt vektla mhGap sin gunstige rolle når det kommer til tidlig identifisering av psykiske vansker, og ringvirkningene av dette for global mental helse. Behovet for adekvat krysskulturell forståelse i forbindelse med mhGap Pre-service training ble også diskutert og problematisert. 

Norberdts Take home message knyttet til mhGap Pre-service training er «If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.» 

For videre fordypning, se linker under;

WHO Mental Health Gap Action Program Intervention Guide (mhGAP-IG): the first pre-service training study.

Enhancing mental health pre-service training with the WHO mhGAP Intervention Guide: experiences learned and the way forward.

The Implementation of the WHO Mental Health Gap Intervention Guide (mhGAP-IG) in Ukraine, Armenia, Georgia and Kyrgyz Republic.

Child and Adolescent Mental Health in Europe: Infrastructures, policy and programmes.

TREAT INTERACT: Implementing a user involved education – and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda.


Dette innlegget er hentet fra vår nyhetsbrev for mai 2021. Ønsker du å lese flere slike innlegg abonner her:
http://globalmentalhelse.no/meld-deg-pa-nyhetsbrev/

Ønsker du å bidra selv med et innlegg så ta gjerne kontakt. Kontaktadresse finner du nederst i siste nyhetsbrev,