Månedens Innlegg Mai 2021

Av: Alba Lorena Sanchez Banoun Møte I Global Mental Health Research Group 30.aprilNorberdt Skokauskas delte sin erfaring fra WHO og presenterte spennende funn fra studier vedrørende mhGAP Pre-Service training. Pre-service training er mhGAP-opplæring som del av grunnutdanning eller universitetsutdannelse, i kontrast til mye av annen mhGAP-opplæring  som hovedsakelig har vært for leger og andre som allerede er utdannet.…

Details