IMG_0746

Verdighet og rettigheter

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Av Atlas-alliansen FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) trådte i kraft i 2008. Konvensjonen omfatter mennesker som har langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som, i samspill med ulike barrierer, kan hindre dem i å delta fullt ut i samfunnet på lik linje…

Details