Side 12

Mediaoppslag om global mental helse

Morgenbladet: Hvorfor er psykisk helse i blindsonen, Ulstein? av Sissel Aarak og Arne Holte Digni: Vil løfte psykisk helse i bistanden Vårt Land/Verdidebatt: Psykisk helse på utviklingsagendaen av Sissel Aarak Mental helse er en nøkkel til utvikling av Lars Lien og Ragnhild Dybdahl Dagen: Underliggende årsaker av Heidi Westborg Steel Psykisk helse trenger bistandsløft, av…

Details
Skjermbilde 2018-06-25 kl. 21.19.12

Presentasjoner fra konferansen «Mental helse – en nøkkel til utvikling?»

  Hovedpresentasjoner Arne Holte “Psykisk helse er fattige lands viktigste ressurs – og den mest misbrukte” – Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, UiO. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Denne presentasjonen er sendt som vedlegg på e-post pga stor fil. Lars Lien, Professor II, Avdeling for folkehelse, Høgskolen i Innlandet «Psykiske lidelser i fattige land; hvilke frukter henger lavt og hvordan kan Norge bidra…

Details
Skjermbilde 2018-06-25 kl. 21.19.12

Mediaoppslag i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober og konferansen «Mental helse – en nøkkel til utvikling?» 22.november 2018

Diskriminering av personer med psykiske lidelser – hva vi kan gjøre med det? http://bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2018/diskriminering-av-personer-med-psykiske-lidelser/?fbclid=IwAR1-wNPaN6m94EbYUxlOyHm_oVl0LOYysAIV2dbCR89_yz9U8zqsuWFop6M Av Derrick Kizza, Stine Hellum Braathen og Morten Eriksen   Mental helse er en nøkkel til utvikling – Uten bedre innsats for global psykisk helse, er det ikke mulig å nå bærekraftålene. http://www.verdidebatt.no/innlegg/11747221-mental-helse-er-en-nokkel-til-utvikling Skrevet av Lars Lien  Lege, PhD, Leder i Nasjonal kompetansetjeneste…

Details

Global helse på FNs generalforsamling

Skal prioritere bærekraftsmålene Global helse er blant regjeringens prioriteringer under FNs generalforsamling, der statsminister Erna Solberg deltar denne uken sammen med utenriksministeren og utviklingsministeren. Helse på FNs generalforsamling Skal prioritere bærekraftsmålene Norges prioriteringer under FNs 73. generalforsamling Bærekraftsmål 3 er å «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». Delmål 3.4 «Innen 2030 redusere prematur…

Details
Skjermbilde 2018-06-25 kl. 21.19.12

Konferanse 22.november 2018: «Mental helse – en nøkkel til utvikling?

HimalPartner medarrangørene Forut, Blå Kors, Atlas-alliansen, Kirkens Nødhjelp og ADRA inviterer til konferanse om global mental helse og FNs bærekraftsmål. Målet for konferansen er å drøfte hvordan vår mentale helse påvirker oss som individer, gruppe og samfunn, og hva de betyr for utviklingsarbeid i andre land. Vi vil løfte den glemte gruppen- mennesker med psykiske lidelser,…

Details
IMG_0746

Verdighet og rettigheter

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Av Atlas-alliansen FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) trådte i kraft i 2008. Konvensjonen omfatter mennesker som har langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som, i samspill med ulike barrierer, kan hindre dem i å delta fullt ut i samfunnet på lik linje…

Details