IMG_0746

Verdighet og rettigheter

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Av Atlas-alliansen FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) trådte i kraft i 2008. Konvensjonen omfatter mennesker som har langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som, i samspill med ulike barrierer, kan hindre dem i å delta fullt ut i samfunnet på lik linje…

Details
IMG_0718

Mental helse – glemt i bistanden

Over 400 millioner mennesker er rammet av psykiske lidelser, hvorav 80 % bor i lav- og mellominntektsland. Opp mot 85 % av disse har ikke tilgang til behandling. Mental helse og samfunnsutvikling Mennesker med psykiske lidelser er av samfunnets mest sårbare. Det er påvist en sammenheng mellom nedsatt psykisk helse og viktige utviklingsindikatorer som utdanning,…

Details

Global helse-konferanse i Bergen

Informasjon om konferanse Tittel: «Norwegian Global Health Networks with Impact» Sted: Bergen Dato: 20.-21. april 2016 Hovedmålet med konferansen er å skape en vitenskapelig og klinisk arena i Norge for diskusjon rundt globale helseutfordringer. Første konferansedag er felles for begge nettverkene. På dag nummer to er det et separat arrangement for NHU. Konferansen er resultat…

Details