IMG_0718

Mental helse – glemt i bistanden

Over 400 millioner mennesker er rammet av psykiske lidelser, hvorav 80 % bor i lav- og mellominntektsland. Opp mot 85 % av disse har ikke tilgang til behandling. Mental helse og samfunnsutvikling Mennesker med psykiske lidelser er av samfunnets mest sårbare. Det er påvist en sammenheng mellom nedsatt psykisk helse og viktige utviklingsindikatorer som utdanning,…

Details

Global helse-konferanse i Bergen

Informasjon om konferanse Tittel: «Norwegian Global Health Networks with Impact» Sted: Bergen Dato: 20.-21. april 2016 Hovedmålet med konferansen er å skape en vitenskapelig og klinisk arena i Norge for diskusjon rundt globale helseutfordringer. Første konferansedag er felles for begge nettverkene. På dag nummer to er det et separat arrangement for NHU. Konferansen er resultat…

Details
IMG_0829

Kurs styrker barns mentale kapital

Artikkelbidragene til Visjon 2030 er publisert! Norad arrangerer idédugnaden Visjon 2030. Et kompendium med 98 artikkelbidrag i Visjon 2030 er publisert på konferansens hjemmeside. Disse ble valgt ut blant så mange som 116 artikler som kom inn i forbindelse med Visjon 2030-initiativet. Bidragene inneholder på ulike måter svært verdifull kunnskap, som er delt generøst og med…

Details

Å brekke et bein…

Å brekke et bein… Av Kjell Magne Bondevik, leder av Oslosenteret og tidligere statsminister Psykiske helseproblemer er utbredt. Likevel er det så vanskelig å snakke om det. Dette øker byrden for dem det gjelder. Derfor er kampen mot stigmaen rundt psykisk helse så viktig. Selv ble jeg rammet av en depressiv reaksjon i 1998. I…

Details