Skjermbilde 2018-06-25 kl. 21.19.12

 

Hovedpresentasjoner

Arne Holte Psykisk helse er fattige lands viktigste ressurs – og den mest misbrukte” – Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, UiO. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Denne presentasjonen er sendt som vedlegg på e-post pga stor fil.

Lars Lien, Professor II, Avdeling for folkehelse, Høgskolen i Innlandet «Psykiske lidelser i fattige land; hvilke frukter henger lavt og hvordan kan Norge bidra på individ og på systemnivå?» himalpartner nov18 ny

Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner, og Rishav KoiralaPhD research fellow, UiO «Modell Nepal» . Kommer

Derrick M Kizza, Executive Director, Mental Health Uganda “Centering women and girls with psycho-social disabilities in the provision of sexual and reproductive health services in Uganda”  Centering Women and Girls with MH Problems for SRH

 

Parallellseminarene

Presentasjoner fra parallellseminar 1 «Leave no one behind»

Gyda Nullmeyer (Norges Handikapforbund) Likepersonsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner – en vei ut av ensomhet

Lars LienMental health, disability and stigma

Solveig Holmedal Ottesen (Sosionom og sosialantropolog (med feltarbeid fra Nepal) Koshish Nepal – fra avmakt til påvirkning

Hanne Marit Bjørgaas (Barne- og ungdomspsykiater, PhD) Faglighet i møte med sårbare barn

 

Presentasjoner fra parallellseminar 2 «Verktøy»

Helen Christie (psykologspesialist)& Elisabeth Langdal (Director, Health and Human Rights Info)

Health and Human Rights Information, “Gender – based violence in armed conflict” – Erfaringer fra bruk av manualen

Kristin Hatløy (psykiatrisk sykepleier/klinisk spesialist, Master i relasjonsbehandling, Helse Stavanger)

Tuko Pamoja – “We are together”. Pårørende av personer med alvorlig psykisk lidelse. Erfaringer fra en psykoedukativ intervensjon i Tanga, Tanzania.

Ingunn Marie S. Engebretsen (Lege med erfaring fra norsk barnepsykiatri og professor i global helse, Universitetet i Bergen)

Hvorfor og hvordan skal vi forske i feltet ‘global mental helse,’ eksempler fra Global Mental Health Research Group in Bergen.

 

Presentasjoner fra parallellseminar 3 «Barna – en lønnsom investering»

Astri Johnsen (Psykologspesialist og pensjonist. Seniortrener og internasjonal ICDP-trener). Forebyggende foreldreveiledning

Ståle Stavrum (Forut). Psykisk helse for barn og ungdom i Nepal – etablering av et tilbud

Signe Dørheim (psykiater og overlege ved Ambulant Akutt team og Ettervern ved Sandnes DPS, Stavanger Universitetssykehus)

Psykisk lidelse i svangerskap og barsel: Kvinner i lavinnteksland er ekstra sårbare

 

Presentasjoner fra parallellseminar 4 «Ta utgangspunkt i konteksten»

Leoul Mekonen (R-BUP. Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid)

Ingun Møgedal Brustugun (Psykolog, og spesialist i nevropsykologi, Asker BUP i Vestre Viken HF og frivillig i HimalPartner)  Tilgang til psykisk helse behandling på helsepostene i Nepal

Matt Oxman (forsker og journalist, OsloMet) Læringsressurser for å vaksinere barn mot upålitelige påstander og uinformerte avgjørelser

 

Presentasjoner fra parallellseminar 5 «Traumer»

ADRA, Traumer i klasserommet

 

Presentasjoner fra parallellseminar 6 «Helsesystemer og utdanning av fagpersoner»

Anne Hertzberg (psykolog, styremedlem og frivillig i Afghanistankomiteen) og Merete Taksdal (sykepleier, ansatt i Utenlandsavdelingen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og frivillig i Afghanistankomiteen)

Contributions to promote mental health in Afghanistan through education

Ragnhild Dybdahl (HimalPartner/OsloMet) En introduksjon til psykisk helsestrategi

Derrick M Kizza, Executive Director, Mental Health Uganda

From Institutional Care to community mental health services – UGANDA

Rishav Koirala (Phd-student, Universitetet i Oslo) Addressing Mental Health: A dire need for Nepal